Forex sta je los
Forex sta je losTa je Forex Fur eine grossere Darstellung klicken Sie auf das Bild. Najtanije objanjenje se odnosi na tumaenje skraenice koja je nastala od naziva Devisenmarkt. Ovaj naziv oznaava devizno trite na kome se es trguje valutama, odnosno Meunarodno devizno trite. Za poetnike Koji tek ulaze u svet Welikich finansijskih tokova i ne znaju Tano ta je forex, Dobro je napomenuti da se mogu susresti i sa terminima kao zu su Einzelhandel Forex, FX, FX Spot-ili Samo-Spot. Inae, meunarodno finansijsko trite je navee trite na svetu, sa vie von 3 trilijuna dolara trgovinskog volumena na dan. Da bi se Imala prava predstava o veliini Trita, odnosno o koliini novca u opticaju, u toku jednog dana, Dobro govori Primer da je volumen New York Stock Exchange oko 25 milijardi dolara na dan. U poreenju ova dva statistika podatka, za sve ein koji se pitaju ta je forex. Stvara se predstava mogunostima koje prua investiranje auf najveem tritu na svetu. Termin banal Obino nam daje predstavu trgovinskog Centra, poput Londona ili New Yorka GDE se VRI razmena usluga i Dobara, ali u sluaju Forex-a, Tako zu NIJE. Zu je ujedno najpreciznije objanjenje kako funkcionie forex ich ta je forex zapravo. Forex funkcionie kroz ono jen poznato kao Interbanken - abgedroschen, ili drugim Reima, zu predstavlja trgovinu valutama izmeu banaka, van centralnog mesta trgovanja. Takav necentralizovan sistem trgovine je dugo vremena bio nedostupan manjim investitorima i pojedincima, jer volumen podataka nije bio dostupan za masovno korienje i GFZ-Nummer. U devedesetim godinama, Forex je postao dostupan i investitorima u 8221maloprodaji8221, zahvaljujui razvitku Internet komunikacije, kao i usavravanjem finansijskog globalnog sistema. Moda kao najinteresantnije za poetnike, ali ich najvanije objanjenje ta je forex. ............................................. Kao najvanije svojstvo valuta je nach da imaju razliite vrednosti, pa je logo da postoji Ich trite na kojem se postavljaju te vrednosti. Gde postoji trite, neizbeno postoji Ich pekulacija, ein u tom sluaju ich trite je izuzetno aktivno. Sa druge strane, Banke alju depozite po Zolom svetu, korporacije Tite sopstvenu izloenost valutnom riziku u razliitim zemljama, centralne Banke upravljaju nacionalnim ekonomskim ciljevima kroz monetarnu politiku, ein ogromni investicioni fondovi pekuliu. Machen Sie pred kraj prolog veka, zu je predstavljalo celokupno trite u domenu iskljuivo profesionalnog trgovca ili bankara. Inae, Forex funkcionie po principu da Tokom odvijanja svakodnevne trgovine sveukupnim svetskim dobrima, uporedo se odvija aktivnost i razmene valuta izmeu zemalja koje trguju. Budui da svetsko trite funkcionie preko najveih berzanskih centara na haustier kontinenata, trgovina se odvija praktino 24 asa dnevno, ein trgije se novcem. Pitanje ta je forex podrazumeva i jednostavno objanjenje da je trgovanje valutnim parovima u sutini istovremena kupovina jedne valute i prodaja druge. Valutama se trguje preko brokera ili prodavaa, ich trguje se praktino u parovima, npr. (EURUSD) ili britanska funta ich japanski jen (GBPJPY). Budui da se ne kupuje Nita fiziki, Eizellen vrste trgovanja moe biti zbunjujua, posebno za ein Koji nisu veti ili nisu u potpunosti dokuili ta je Devisen. Zato je dobro da zmislimo von kupujemo valutu kao da kupujemo udeo u odreenoj zemlji, tj. Noenoj ekonomiji, recimo, kada kupimo britansku funtu, u sutini kupujemo udeo u britanskoj ekonomiji. Sutinski,.................................................. Zu je veinuf posebno veinufteinl razumETi ukolikein se Eli u potpunosti razumETieinuf tunsere veinuf. Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechen Najnoviji tekstovi Kategorije Prijatelji sajta Najnoviji tekstoviE traurig emo da se bavimo malo matematikom. Verovatno ste tun traurig ve negde uli termine pips ich viel. Eine traurige eze saznati i ta oni znae i kako se raunaju. Odvojite malo vie vremena za sledee informacije, jer je poznavanje istih potrebno za sve Forex trgovce. Nemojte ak ni pomiljati da se uputate und trgovinu dok potpuno ne savladate ta je pip i kako da raunate Gewinn i gubitak. Ta je tano pip najei porast valute je Pip. Na Grundierung, pomeranje EURUSD sa 1.2250 na 1.2251 predstavlja jedan Pip. Pip predstavlja etvrtu, odnosno poslednju decimalu jedne kvote. Na osnovu njih merite profitieren ili gubitak. Kako svaka valuta ima svoju vrednost, neophodno je izraunati ich vrednost Pip-a za tu odreenu valutu. U valutama u kojima je Ameriki dolar kvotiran prvi, raun bi bio ovakav: Na Primer, uzeemo USDJPY Kurs od 119,80 (primetiete da OVAJ par valuta ima samo dve DECIMALE, dok Veina drugih valuta ima etiri). U ovom sluaju jedan pip bi bio 0,01. S toga, USDJPY: 119.80 0.01 podeljeno sa kursnom stoppen vrednost pip-a 0.01 119.80 0.0000834 Ovo izgleda kao veoma dugaak broj, keine kasnije emo govoriti o veliini jednog viel-ein. USDCHF 1.5250 0.0001 podeljeno sa kursnom stoppen Sie vrednost Pip-a 0.001 1.5250 0.0000655 U sluaju u kom amerik dolar nije kvotiran prvi ein nama treba vrednost dolara, potreban Namen je jo jedan korak. EURUSD 1,2200 0,0001 podeljeno sa kursnom stopom vrednost Pip-a 0,0001 1,2200 EUR 0,00008196 U ovom sluaju se Moramo vratiti na Ameriki dolar, te dodajemo jo jednu raunsku operaciju: EUR x kursna stopa 0,00008196 x 1,2200 0,00009999 U ovom sluaju vrednost jednog Pip-a je 0,00009999 Ali je zaokruujemo na priblino 0.00001. Vi verovatno traurig kolutate oima pitajui se da je nach stvarno potrebno ovoliko raunanja ich odgovor je NE. Skoro svi Forex Brokeri e Ovaj Posao Odraditi za Vas Automatisierung. Ali, u svakom sluaju, uvek je dobro znati kako se zu radi. U sledeem poglavlju govoriemo o tome kako se ove naizgled neznatne sume uklapaju u Gewinn. Ta je tano Lot Spot Forex-om se trguje und viel-ovima. Standard-Velija jednog viel-ein je 100.000 amerikih dolara. Takoe postoji i viel los u vrednosti von 1 0.000 dolara. Kao zu ve znate, valute se bloere u pips-ovima. Koji predstavljaju najmanji pomeraj jedne valute. Da biste iskoristili prednost ovih sitnih pomeraja, potrebno je weil trgujete velikim koliinama odreene valute. Sve zu u cilju da biste uoili neki znaajan Gewinn ili pak gubitak. Recimo, da za ovaj Primer koristimo viel von 100.000 dolara. Da bi videli kako sve zu utie na vrednost Pip-a, ponovo emo izraunati neke primere. USDJPY Sa kursnom stopom von 119.90 (0.1 119.80) x 100.000 8.34 za svaki pip U sluajevima und kojima amerikanischen dolar nije kvotiran prvi, Formel je neto drugaija. EURUSD sa kursnom stopom 1.1930 (0.0001 1.1930) x EUR 100.000 EUR 8.38 x 1.1930 9.99734, eine zaokruena vrednost e biti otprilike 10 za svaki Pfeife. Va Broker e moda na drugaiji nain raunati vrednost Pip-a za lot na Koji se odnosi, ali bez obzira nain na Koji je raunao na, bie u mogunosti da vam Kae koja je vrednost Pip-a za valutu kojom trgujete u odreeno vreme. Kako se trite pomera, Pomerae se i vrednost Pip-a u zavisnosti von toga kojom valutom trenutno trgujete. Kako se raunaju gewinn i gubitak Sada kada znate kako von izraunate vrednost Pip-a, hajde von pogledamo kako se rauna von vrednost profita i gubitka. Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden. Stopa koju kvotirate je 1.4525 1.4530. S obzirom da kupujete von amerike dolare, radiete sa kursom von 1.4530. Zu je kurs po kojoj su trgovci spremni da prodaju. Dakle, kupujete jedan viel od 100.000 po kursu von 1.4530. Nekoliko sati kasnije, cena se pomeri na 1, 4550, tada odluite da zatvorite transakciju. Nova kvota za USDCHF je 1.4550 1.4555. S obzirom da zatvarate vau transakciju ein isprva ste kupili kako biste je zapoeli, Sada prodajete kako biste je zatvorili te Morate uzeti cenu od 1.4550, jer je nach cena po kojoj su trgovci Spremni da kupuju. Razlika izmeu 1.4530 i 1.4550 je 0.0020 ili 20 pips-ova. Koristei se formulom od ranije, Sada imamo (0,0001 1,4550) x 100.000 6,87 za svaki pip, sve bis x 20 pips-Eizellen 137,40 Zapamtite, kada zapoinjete ili zatvarate transakciju, izloeni ste opsegu u kvoti ponuda potranja (bidoffer Zitat). Kada kupujete valutu koristiete cenu potranje (Angebot ili fragen Sie Preis) ein kada prodajete koristiete cenu ponude (Angebotspreis). S toga, kada kupujete valutu, schlagen opseg kvote pri ulasku u transakciju ali ne i kada je zatvarate. A kada prodajete valutu ne plattieren opseg kada zapoinjete, ve tek kada zatvarate transakciju. o je nach 1 Los mikro Los Mini-Menge Forex obchodnci nakupuj ein predvaj meny v tzv. LOTOCH o je vlastne nieo ako kontrakt s ktorm sa potom alej obchoduje. Vo forexe sa obchoduj meny trochu inak, ako ke idem normlne do banky ein za 100 euro si nakpim 124 dolrov. Ke idem do banky tak najniia hodnota ktor mem teoreticky kpi alebo preda je 1 cent alebo 1100 eura. Vo forexe sa meny kupuj v zlomkoch, tm zlomkom je prve 1 bod alebo pip. Konkrte pri menovom pre EURUSD je potom je 1bod alebo 1 Pip rovn 0.0001 Ako vypota hodnotu jednho lotu Uveme si prklad s menovm prom EURUSD: tandardn viel EURUSD m 100.000 jednotiek teda 100.000 x 0,0001 Mini viel EURUSD m 10.000 jednotiek teda 10.000 x 0,0001 Mikro-Los EURUSD m 1000 jednotiek teda 1000 x 0,0001 Zu v praxi zieren und minimlny objem Vho kontraktu mus von pri tandardnom lote 100.000 x aktulny nkupn menov kurz naprklad 100000 x 1,2415 124.150 USD. Pozor vak, na te nepotrebujete ma k dispozcii takto astronomischen sumu, sta Vm zlomok naprklad 150 alebo 1200 ein zvyok je pka od brokera. Viac sa dotate v lnku o tom o je pkov obchodovanie. Tandardn loty mu von nedosiahnuten vor mench obchodnkov, ein preto niektor forex brokeri vychdzaj v strety ein ponkaj mikro alebo dokonca mini loty. Naprklad obbenplattforma Plus500 ponka 1 mikro lot vo vke len 1000 jednotiek Nakpi alebo preda mete Tak mnostvo lotov ak Vm umouje Vaa finan situa ale mindestens je vdy 1 Lot (alebo Mini i Mikro Lot 8211 zle von Brokera). Pred otvorenm obchodnej pozcie si teda muste vdy pramyslie koko lotov nakpitepredte. Pokia si chcete vypota hodnotu jednho Pipu kliknite sem na pip kalkulaku. O zu 1 Los mikro Los Minilohn 4.56 (91.11) 9 hodnoten